Số 11, ngõ 53 Bạch Đằng, P. Chương Dương
Q. Hoàn kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
(+84) 393 440 678
(+84) 964 906 979

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Tại CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN, chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật người sử dụng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản được nêu dưới đây.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về tín nhiệm và vì vậy việc bảo mật cho Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan đến Quý khách theo cách thức được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin trong trường hợp cần thiết yêu cầu chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ thu thập nếu thông tin đó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của Quý khách cho đến khi luật pháp yêu cầu hoặc phù hợp với mục đích thu thập thông tin.

Quý khách có thể truy cập Sàn giao dịch (như được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng) và trình duyệt mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong quá trình truy cập vào Sàn giao dịch, Quý khách không cần tiết lộ danh tính và tại mọi thời điểm chúng tôi không thể xác định được Quý khách trừ khi Quý khách có tài khoản trên Sàn giao dịch và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.

Minh Vân Logistics cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về pháp luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Nếu Quý khách có bất kỳ nhận xét, đề xuất hoặc khiếu nại, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi (và chuyên viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi) thông qua địa chỉ www.Minh Vân Logistics.com/contact.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản Minh Vân Logistics, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách thông qua Sàn giao dịch, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

aQuý khách chỉ phải gửi cho chúng tôi, đại lý được ủy quyền của chúng tôi hoặc Sàn giao dịch, thông tin chính xác và không gây hiểu nhầm và Quý khách phải cập nhật thông tin và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi (vui lòng xem thêm điều khoản dưới đây). Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin do Quý khách cung cấp.

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu Quý khách chọn không gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các Dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi vào bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Nếu Quý khách đăng ký trên Minh Vân Logistics bằng tài khoản mạng xã hội, hoặc liên kết tài khoản Minh Vân Logistics của Quý khách với tài khoản mạng xã hội của Quý khách, hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác của Minh Vân Logistics, chúng tôi có thể truy cập vào thông tin về Quý khách đã được Quý khách tự nguyện cung cấp phù hợp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập được theo chính sách bảo mật của Minh Vân Logistics.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và bên bán thứ ba), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

Minh Vân Logistics có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích nói trên, cụ thể là để hoàn thành giao dịch với Quý khách, quản lý tài khoản của Quý khách và mối quan hệ của chúng tôi với Quý khách, để tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu và quy định pháp lý hoặc yêu cầu nào khác mà Minh Vân Logistics cho là cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với những đối tác nêu trên, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên đó sẽ đảm bảo và giữ cho thông tin cá nhân của Quý khách khỏi việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi nào họ cần thông tin cá nhân để đạt được các mục đích nói trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi ở nước ngoài, Minh Vân Logistics sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng pháp luật của nơi tiếp nhận thông tin cũng có sẵn cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

Minh Vân Logistics không tham gia vào việc bán thông tin cá nhân của người sử dụng cho các bên thứ ba.

Thu hồi chấp thuận

Quý khách có thể thông báo phản đối của Quý khách đối với việc sử dụng liên tục và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích và theo cách thức như đã nêu ở trên bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail của chúng tôi bên dưới.

Xin lưu ý rằng nếu Quý khách phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích và theo cách thức đã nêu ở trên, tùy thuộc vào bản chất phản đối của Quý khách, chúng tôi sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho Quý khách hoặc thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã giao kết với Quý khách. Các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục của chúng tôi được bảo lưu trong trường hợp đó.

Cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của Quý khách trên Sàn giao dịch Minh Vân Logistics. Nếu Quý khách không có tài khoản với chúng tôi, Quý khách có thể cập nhật bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi ở trên.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để chia sẻ cập nhật với thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách nếu thông tin cá nhân của Quý khách vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.

Truy cập thông tin cá nhân của Quý khách

Nếu Quý khách muốn xem thông tin cá nhân mà chúng tôi có hoặc hỏi về cách thức mà Minh Vân Logistics đã hoặc có thể sử dụng hoặc tiết lộ trong năm vừa qua, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu trên. Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí quản lý hợp lý để lấy hồ sơ thông tin cá nhân của Quý khách.

Nếu Quý khách có một tài khoản với Minh Vân Logistics, Quý khách có thể truy cập vào chi tiết đơn hàng của Quý khách bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Quý khách trên Sàn giao dịch. Tại đây Quý khách có thể xem chi tiết các đơn đặt hàng của Quý khách đã hoàn thành, những thông tin được công khai và những thông tin được cung cấp và quản lý chi tiết về địa chỉ, chi tiết ngân hàng và bất kỳ thông tin nào mà Quý khách có thể đã đăng ký. Quý khách cam kết giữ bí mật tên người dùng, mật khẩu và các chi tiết đặt hàng của Quý khách với Minh Vân Logistics và không làm cho thông tin đó có sẵn trái phép cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng sai trái tên người dùng Minh Vân Logistics, mật khẩu hoặc chi tiết yêu cầu của Quý khách, trừ khi được nêu trong Điều khoản Sử dụng.

Bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách

Minh Vân Logistics đảm bảo rằng tất cả các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ an toàn và bảo đảm. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách bằng cách:

Minh Vân Logistics sử dụng công nghệ mã hóa 128-bit SSL (secure sockets layer- Tầng ổ bảo mật) khi xử lý các chi tiết tài chính của Quý khách. Mã hóa 128-bit SSL được ước tính phải mất ít nhất một nghìn tỷ năm để phá vỡ và là tiêu chuẩn ngành.

Nếu Quý khách tin rằng bảo mật của Quý khách đã bị Minh Vân Logistics xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail của chúng tôi bên dưới.

Mật khẩu của Quý khách là chìa khóa cho tài khoản của Quý khách. Vui lòng sử dụng số, chữ cái và ký tự đặc biệt, và không chia sẻ mật khẩu Minh Vân Logistics của Quý khách cho cá nhân bất kỳ. Nếu Quý khách chia sẻ mật khẩu của mình với người khác, Quý khách sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên tài khoản của Quý khách. Nếu Quý khách mất quyền kiểm soát mật khẩu của mình, Quý khách có thể mất quyền kiểm soát đáng kể thông tin cá nhân của Quý khách và các thông tin khác gửi cho Minh Vân Logistics. Quý khách cũng có thể phải chịu các hành động ràng buộc pháp lý đối với Quý khách. Do đó, nếu mật khẩu của Quý khách bị xâm nhập vì bất kỳ lý do nào hoặc nếu Quý khách có căn cứ cho rằng mật khẩu của Quý khách đã bị xâm nhập, Quý khách cần liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của Quý khách. Quý khách được nhắc nhở đăng xuất khỏi tài khoản của mình và đóng trình duyệt khi kết thúc sử dụng máy tính dùng chung.

Người sử dụng nhỏ tuổi

Minh Vân Logistics không cung cấp dịch vụ được mua bởi trẻ em. Nếu Quý khách dưới 18 tuổi, Quý khách chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thu thập dữ liệu máy tính

Minh Vân Logistics hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Minh Vân Logistics có thể sử dụng các tập tin cookie, web beacon và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ thông tin để giúp Quý khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý khách sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập Sàn giao dịch.

Khi Quý khách truy cập vào Minh Vân Logistics, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của Quý khách gửi bất cứ khi nào Quý khách truy cập vào trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:

Thông tin này được thu thập để phân tích và đánh giá để giúp chúng tôi cải tiến trang web của chúng tôi cũng như các dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường gồm các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập trang web hoặc xem tin nhắn. Chúng cho phép chúng tôi nhận dạng thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể và giúp chúng tôi cá nhân hóa nội dung để phù hợp với sở thích ưa thích của Quý khách nhanh hơn và để Dịch vụ và Sàn giao dịch của chúng tôi trở nên thuận tiện và hữu ích hơn cho Quý khách.

Quý khách có thể quản lý và xóa cookie qua trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình. Để biết thêm thông tin về cách làm này, vui lòng truy cập tài liệu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách.

Các tín hiệu Web (web bacon) là các hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ và Sàn giao dịch của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã xem các trang này để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sở thích của Quý khách.

Không gửi thư rác (spam), phần mềm gián điệp hoặc Virus

Thư rác (Spam), phần mềm gián điệp hoặc vi-rút không được phép có trên Sàn giao dịch. Hãy thiết lập và duy trì các ưu tiên thông báo của Quý khách để chúng tôi gửi thông tin thông tin liên lạc cho Quý khách theo sở thích của Quý khách. Quý khách không được cấp phép hoặc được phép thêm người dùng khác (ngay cả người dùng đã mua một mặt hàng từ Quý khách) vào danh sách gửi thư của Quý khách (email hoặc thư vật lý) mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ. Quý khách không được gửi bất kỳ tin nhắn nào có chứa spam, phần mềm gián điệp hoặc vi-rút thông qua Sàn giao dịch. Nếu Quý khách muốn báo cáo bất kỳ tin nhắn đáng ngờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc nêu trên.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Minh Vân Logistics sẽ thường xuyên xem xét sự đầy đủ của Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi và thay đổi Chính sách Bảo mật vào thời điểm bất kỳ. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch.

Quyền của Minh Vân Logistics

Quý khách thừa nhận và chấp thuận rằng Minh Vân Logistics có quyền công bố thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ cơ quan pháp lý, cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ, cơ quan thuế hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan khác hoặc các chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu Minh Vân Logistics có cơ sở hợp lý để tin rằng, thông tin cá nhân của quý khách cần thiết cho mục đích đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận, bất kể là tự nguyện hoặc bắt buộc, là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra và/hoặc yêu cầu về bản chất bất kỳ với các bên này. Trong phạm vi phát luật cho phép, quý khách đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ bất kỳ quyền thực hiện hành động chống lại Minh Vân Logistics liên quan đến việc công bố thông tin cá nhân trong mọi trường hợp.

Liên hệ với Minh Vân Logistics

Nếu Quý khách muốn thu hồi chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng thông tin cá nhân, yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của Quý khách, có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc quan tâm nào, hoặc yêu cầu bất kỳ trợ giúp về các vấn đề kỹ thuật hoặc cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi (và chuyên viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi) thông qua địa chỉ https://minhvanlogistics.com/

Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC HUY